POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest KWADRAT ERYK WIŚNIEWSKI  ul. GRANICZNA 2/1, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 6710007428

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem :

1) listownie na adres: KWADRAT, ul. Graniczna 2/1, 78-100 Kołobrzeg, e-mail: biuro@kwadrat.kolobrzeg.pl telefonicznie pod numerem telefonu 609 68 69 67

Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

1) od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej,

2) od Państwa w momencie zawarcia z nami umowy pośrednictwa na zakup, sprzedaż, najem lub wynajem nieruchomości,

3) od naszych zaufanych partnerów np. portale internetowe z ofertami nieruchomości, współpracujące z nami biura nieruchomości

4) z ogólnodostępnych źródeł np. publiczne rejestry ewidencji działalności gospodarczej lub rejestr KRS

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

1) zawarcia i wykonania umowy między nami  – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2) marketingu bezpośredniego usług, w tym prowadzeniu analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,

3) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu ważnych dla Państwa i interesujących Państwa usług.

4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

5) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej  lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

1) notariusze

2) zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy,

3) podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu księgowości,

4) podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarządzanie biurem nieruchomości,

5) podmioty świadczące usługi windykacyjne,

6) podmioty świadczące dla nas usługi marketingowe,

7) instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

1) wykonania wiążącej nas umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3) marketingu bezpośredniego usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4) badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

5) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniani), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

2) przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi,

3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

4) wycofania zgody w dowolnym momencie, do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby: marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu naszej działalności,

5) ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub w celach, co do których wycofali Państwo zgodę, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw, wolności i podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności pośrednictwa.

 

Polityka cookies

Strona  kwadrat.kolobrzeg.pl  używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

1) prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

2) dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,

3) zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji  marketingowych, statystycznych, analitycznych.

Korzystając ze strony  kwadrat.kolobrzeg.pl  akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.